Передбачити, щоб попередити. Попередити, щоб запобігти
(061) 787-62-06, 787-62-09
Декадний бюлетень

                    Упродовж другої  декади січня на території області  зберігалась аномально тепла з незначними опадами погода.

С е р е д н я за декаду температура повітря перевищувала норму на 4-6° і становила (-1)о - (+1,5)о. У минулому році в цей період було на 1о холодніше.

М а к с и м а л ь н а температура повітря у денні години підвищувалась до 5-8° тепла, поверхня грунту при цьому нагрівалась до 5-16º тепла.

М і н і м а л ь н а температура повітря у найбільш холодні ночі знижувалась до 3-7о морозу, поверхня грунту охолоджувалась на 1-2о інтенсивніше.  

Слабкі  о п а д и у вигляді дощу та мокрого снігу спостерігались лише в окремі дні декади. Кількість їх за декаду дорівнювала 0.3-1мм, що відповідає  2-9%  від декадної норми. У відповідній декаді минулого року опадів випало від 7 до 23мм.

Г л и б и н а  промерзання  грунту  на кінець декади становила 1-8см

С н і г о в и й п о к р и в на полях з зимуючими культурами на кінець декади був відсутній.

С е р е д н я за декаду відносна в о л о г і с т ь  п о в і т р я   була вищою за норму і становила 85-94%.

В і т е р упродовж декади переважав помірний, 12 січня у Михайлівському районі він посилювався до 15 м/с.

Упродовж декади озимі  культури знаходились у стані зимового спокою.  

Мінімальна температура грунту на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3см) протягом декади нижче 1-3⁰ морозу не знижувалась.

За розрахунками критична температура вимерзання озимої пшениці станом на 20 січня становила 13.1-15.3⁰ морозу.