Передбачити, щоб попередити. Попередити, щоб запобігти
(061) 787-62-06, 787-62-09
Декадний бюлетень

Протягом другої декади місяця переважала суха та спекотна погода. Основний синоптичний процес, який формував погодні умови, знаходився під впливом північного антициклону.12 липня відмічалось ускладнення погодних умов, по місту, та місцями по області, пройшли грозові дощі, з інтенсивністю від невеликих до значних, відмічався град до 7мм. Решту часу опади не відмічались.

С е р е д н я за декаду температура повітря була на 3-4°вищою за норму і становила 26-29° тепла. У минулому році в цей період було на 4-5° холодніше.

М а к с и м а л ь н а температура повітря у денні години підвищувалась до 35-38°тепла, поверхня грунту при цьому нагрівалась до 57-69⁰.

М і н і м а л ь н а температура повітря у нічні години знижувалась до 14-21º тепла, поверхня грунту охолоджувалась на 1-3º інтенсивніше.

С е р е д н я  за декаду температура грунту на глибині 10см упродовж усієї декади підвищувалась до критичних для рослинності меж - 25⁰ і вище.

О п а д и   упродовж декади на більшій частині території були відсутні, в окремих районах області кількість їх за декаду не перевищувала 0,3-2 мм, що відповідає 3-20% декадної норми. У місті Запоріжжі 12 липня були зафіксовані сильна злива та сильний дощ. Загальна кількість опадів за декаду склала 55 мм, що відповідає 106% від місячної норми, для цієї станції. У відповідній декаді минулого року випало опадів від 4 до 46 мм.

С е р е д н я  за декаду відносна в о л о г і с т ь  п о в і т р я  на більшій частині території області була нижчою за середні показники і становила 51-59%, на решті території вона була в межах норми - 62%. М і н і м а л ь н а відносна вологість повітря на всій території області упродовж 1-5 днів знижувалась до критичних меж - 30% і нижче.

В і т е р упродовж декади переважав помірний, на метеорологічній станції Гуляйполе 12 липня він посилювався до 17м/с.

Спекотна, переважно без опадів погода, суховійні явища негативно впливали на формування вологозапасів у грунті. Через дефіцит опадів та високі денні температури повітря відбувалась втрата продуктивної вологи, як з орного так і метрового шарів грунту. Станом на 17 липня забезпеченість продуктивною вологою, як орного так і метрового шарів грунту була різна. Достатнє зволоження метрового шару грунту було на більшості спостережних ділянок з посівами кукурудзи. На більшості спостережних ділянок з посівами соняшника запаси продуктивної вологи у метровому шарі грунту  ще залишилися на рівні задовільних значень, але на 30% площ вони складали усього 7-26% від НПВ. На цих спостережних ділянках у рослин зареєстровано передчасне пожовтіння листків різних ярусів, втрата тургору вдень.

На спостережних ділянках з посівами г о р о х у розпочався збір врожаю. На період збору врожаю на 1м2 нараховувалось від 121 до 126 продуктивних рослин, на одній рослині, в середньому, сформувалось 4-7 бобів, в одному бобі – 3-6 зерен. На окремих спостережних ділянках при визначенні структури врожаю виявлено,що всі 100% бобів пошкоджені шкідниками.

На спостережних ділянках з посівами  с о н я ш н и к а  тривало цвітіння. Середня висота рослин на кінець декади коливалась від 154 до 245см. Діаметр кошика становив 6-17см. Стан посівів добрий та задовільний.

У  к у к у р у д з и   відмічено цвітіння волоті та качана. Середня висота рослин становила 177-254см, на 100м2  нараховувалось 223-350 рослин. Стан посівів добрий та задовільний.

Г о р о д н і к у л ь т у р и: у томатів спостерігалась різна ступінь стиглості плодів.

С а д и. У плодових культур тривало формування та налив плодів, відмічено припинення росту пагонів в довжину у черешні, яблуні та  достигання у яблунь ранніх сортів.

П о л ь о в і  р о б о т и.  У господарствах області тривав збір врожаю озимих, ранніх ярих зернових та зернобобових культур, на полях з посівами гороху проводили роботи по підсушуванню рослин перед збиранням (десикацію), тривав збір врожаю плодових та городніх культур, проводили заходи по догляду за культурами. Погодні умови в період проведення  польових робіт були сприятливі.