Передбачити, щоб попередити. Попередити, щоб запобігти
(061) 702-30-34, 702-35-66
21.08.2019
Визначення агрогідрологічних властивостей грунту
Однією з основних задач агрометеорологічного забезпечення сільського господарства є оцінка та прогноз умов формування врожаю сільськогосподарських культур. Для їх складання в першу чергу необхідно знати вологозабезпеченість культур в період їх вегетації. З цією метою на метеорологічних станціях проводять спостереження за вологістю грунту. При агрометеорологічному обслуговуванні сільського господарства використовують дані про запас вологи в грунті. Це дозволяє порівняти запас вологи в грунті з запасами води в сніговому покриві, з кількістю опадів, розраховувати поливні норми. Крім цього це дає змогу розділити ґрунтову вологу на продуктивну та непродуктивну. Для більш правильної оцінки вологозабезпеченості сільсько¬господарських культур необхідно знати властивості грунту, які характеризують його вологоємність – кількість вологи, що може утримуватись у грунті в тих чи інших умовах, а також мінімальну та максимальну кількість вологи, при яких врожай знижується. З цією метою і визначають агрогідрологічні властивості грунту.